De Internationale Liefdadigheidsassociatie

Een “liefdadigheidsorganisatie” die in 1617 werd gesticht door de Heilige Vincentius a Paulo. Deze organisatie verenigt vrouwen – religieuzen en leken – zoals Louise de Marillac, om te vechten tegen elke vorm van armoede en onrechtvaardigheid, en om vrouwen een actieve en erkende rol te geven, zowel op maatschappelijk als op kerkelijk vlak, in een geest van gedeelde verantwoordelijkheid. Deze bijna hoofdzakelijk vrouwelijke vereniging met een internationale organisatiestructuur telt meer dan 240.000 vrijwilligers, actief in 6.000 plaatselijke groepen in 52 landen. Erkend als internationale niet-gouvernementele organisatie.