Gebed

met Geen reacties

Heer Jezus,

jij wilde arm zijn,

geef ons ogen en een hart voor de armen

om jou te herkennen

in ‘hun’ honger en dorst,

in ‘hun’ eenzaamheid en lijden.

 

Verwek eenheid,

eenvoud en ootmoed

in ons hart,

en ontsteek in ons de liefde

die brandde in het hart van Vincent de Paul.

 

Leg in ons de kracht van jouw Geest

om trouw, vanuit deze grondhoudingen te leven,

om jou te vinden en te dienen in de armen,

en eens met hen en jou verenigd

te leven in jouw koninkrijk.

Amen.